WEBÁRUHÁZ

Látogasson el webáruházunkba és böngésszen több mint 10.000 minőségi, tartósan alacsony árú alkatrészből.
 http://webaruhaz.habi.hu

Habi Webáruház

Játékszabályzat

 

A HABI Kft. (6400 Kiskunhalas, Szegedi út 71-73., továbbiakban: „Szervező”)

„Kedvenc erőgépek mondatbefejezése” címmel Facebook nyereményjátékot szervez.

 

A játék időtartama:

2021. 02. 22. 8:00 – 2021. 02. 24. 23:59

 

Sorsolás időpontja:

2021. 02. 25. 10:00

 

Részvételi jogosultság


Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 16. életévét.
Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Mind a jelen, mind valamennyi jövőbeni játékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül) illetve az a Játékos, akinek az Alkotása vulgáris, diszkriminatív, politikai vagy egyéb módon sértő irányultságot sugall. E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevők kizárása esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.


A játék menete


A Játék a HABI Kft. Facebook (https://www.facebook.com/habikft/) oldalán zajlik, ahova kikerül egy nyereményjáték poszt. A Játék során a Játékosok feladata, hogy a poszt alá kommentben válaszolja meg tetszés szerint a befejezetlen mondatot.

 

Nyeremények, Sorsolás és a Nyertes értesítése

Facebook nyereményjáték: 1 db 5.000 Ft értékű ajándékutalvány, mely a HABI Kft. kínálatában található BRUDER játékokra váltható be.
A nyertest a sorsolás után, a Szervező keresi fel privát üzenetben.
A nyertesnek 10 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy visszaigazolja a tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően. Az adminisztrációt/adategyeztetést követően a Szervező a nyertes nevét közzéteszi az eredeti Facebook nyereményjáték poszt alatt kommentben.
Ha a nyertes a fentieknek nem tesznek eleget, akkor a nyertes elveszíti a jogosultságukat a nyereményre. A pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre.

 

A játék idő előtti befejezése


A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 

A jogi út igénybevétele


A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 

Egyéb rendelkezések


A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata elérhető a HABI Kft. Facebook oldalán (https://www.facebook.com/habikft/)


A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.


Kiskunhalas, 2021. 02. 11.

 

A játékszabályzat pdf formátumban ide kattintva letölthető.